Achitare facturi

 • NOU!
 • Începând cu data de 18.09.2014 utilizatorii pot efectua plata serviciilor facturate de furnizor și la casieria situată în blocul I3, scara 1, parter, de luni pana vineri între orele 10 - 17.

 • Persoane fizice

  Contravaloarea energiei termice furnizate utilizatorului se încasează de la acesta pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de către furnizor, în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare. Modul de facturare şi plată a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileşte, de comun acord între părţi, în conformitate cu OUG Nr.5/2003, Art.1, Alin1, lit.c şi anume: facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv. Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin poştă, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Utilizatorul poate efectua plata serviciilor facturate de furnizor prin următoarele modalităţi:
  a) în numerar, direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, dacă sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilită prin regulamentul operaţiunilor de casă conform reglementărilor legale în vigoare; În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una din următoarele date:
  a) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria furnizorului; În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrătoare atrage penalităţi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, după cum urmează:
  a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;
  b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
  c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii. Dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 15 din contract, furnizorul poate să suspende executarea serviciului cu un preaviz de 5 zile (document distinct de factură, care se transmite numai utilizatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal) şi cu respectarea prevederilor legale, dar nu mai devreme de 5 zile de la transmiterea preavizului. Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de furnizor va fi comunicat acestuia prin adresă scrisă care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretenţiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi, se reduce nivelul consumului facturat nu se percep penalităţi. Procentul de penalitate se va modifica şi va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislaţia referitoare la obligaţiile faţă de bugetul de stat. Valoarea penalităţilor nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al furnizorului. Reluarea furnizării se va face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la efectuarea plăţii facturilor, penalităţilor şi a cheltuielilor justificate efectuate cu suspendarea serviciului, în baza actului doveditor de efectuare a plăţii prezentat furnizorului.

 • Societăți

  Contravaloarea energiei termice furnizate utilizatorului se încasează de la acesta pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de către furnizor, în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare. Societăţile comerciale vor confirma lunar, pe bază de proces verbal, ce stă la baza întocmirii facturii, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii la sediul furnizorului, cantitatea de energie termică pentru luna anterioară. Neprezentarea delegatului împuternicit al utilizatorului pentru confirmare nu constituie motiv pentru neachitarea facturii, furnizorul considerând că consumatorul este de acord cu confirmarea cantităţii contractate. Modul de facturare şi plată a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileşte, de comun acord între părţi, în conformitate cu OUG Nr.5/2003, Art.1, Alin1, lit.c şi anume: facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv. Contravaloarea facturilor emise de furnizor se va achita în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin poştă, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. Utilizatorul poate efectua plata serviciilor facturate de furnizor prin următoarele modalităţi:
  a) în numerar, direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, dacă sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilită prin regulamentul operaţiunilor de casă conform reglementărilor legale în vigoare;
  b) cu filă cec;
  c) cu ordin de plată sau alte instrumente legale de plată, convenite de părţi În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una din următoarele date:
  a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;
  b) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria furnizorului;
  c) data certificată de furnizor pentru filele de cec sau celelalte instrumente de plată legale. În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. Neachitarea facturii în termen de 15 zile lucrătoare atrage penalităţi de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, după cum urmează:
  a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;
  b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
  c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii. Dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 17 din contract, furnizorul poate să suspende executarea serviciului cu un preaviz de 15 zile (document distinct de factură, care se transmite numai utilizatorilor care nu şi-au achitat factura în termenul legal) şi cu respectarea prevederilor legale, dar nu mai devreme de 15 zile de la transmiterea preavizului. Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de furnizor va fi comunicat acestuia prin adresă scrisă care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretenţiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi, se reduce nivelul consumului facturat nu se percep penalităţi. Procentul de penalitate se va modifica şi va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislaţia referitoare la obligaţiile faţă de bugetul de stat. Valoarea penalităţilor nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al furnizorului. Reluarea furnizării se va face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la efectuarea plăţii facturilor, penalităţilor şi a cheltuielilor justificate efectuate cu suspendarea serviciului, în baza actului doveditor de efectuare a plăţii prezentat furnizorului.

 • Structura unității

  Adunarea Generală a Acționarilor
  Consiliul de Administrație
  Răducu Ion - Președinte
  Mitrea Eugenia-Administrator
  Matei Anton-Daniel-Administrator
  Raicu Haralambie-Administrator
  Uretyan Romulus-Administrator
  Conducere
  Director General: Drăghici Dorel
  Organigramă

  Program audiențe

  Director
  L-V: 8 - 9

  Relații cu publicul
  L-V: 7 - 15

  Adresa

  Str. Calea Severinului Nr. 25
  E-mail: sc_uataa_sa@yahoo.com
  Tel: 0253 360 743 Fax : 0253 362 305


  Nr.vizitatori

  Free Hit Counter
  Free Hit Counter