Energie termică și electrică

Producţia societăţii prin natura sezonului, al nivelului producţiei se împarte în 2 sezoane distincte :


a) în sezonul rece se produce energie termică în cogenerare pentru acoperirea necesarului de încălzire şi acc pentru beneficiarii racordaţi la sistemul centralizat de producere a energiei termice şi energiei electrice care este livrată în sistemul energetic. In această perioadă sunt în funcţiune : turbogeneratorul, cazanul CR0102 şi toate celelalte capacităţi de producţie cu execpţia cazanului tip ASF şi a gospodăririi de cărbune aferentă acestuia; în aceată perioadă nivelul producţiei este ridicat, se produce întreaga cantitate de energie electrică şi 80% din energia termică realizată de societate.

b) în afara sezonului rece se produce energie termică numai pentru prepararea apei calde de consum, nivelul producţieie este redus, se produce numai energie termică cu cazanul tip ASF, care produce în medie 5-7 Gcal/h, capacităţi de producţie în funcţiune sunt : cazan ASF cu gospodărirea de cărbune aferentă, reţele de transport, puncte termice şi reţele de distribuţie a apei calde. Restul intalaţiilor sunt în revizie şi reparaţii.

Structura unității

Adunarea Generală a Acționarilor
Consiliul de Administrație
Răducu Ion - Președinte
Mitrea Eugenia-Administrator
Matei Anton-Daniel-Administrator
Raicu Haralambie-Administrator
Uretyan Romulus-Administrator
Conducere
Director General: Drăghici Dorel
Organigramă

Program audiențe

Director
Zilnic: 8 - 9

Relații cu publicul
Zilnic: 7 - 15

Adresa

Str. Calea Severinului Nr. 25
E-mail: sc_uataa_sa@yahoo.com
Tel: 0253 360 743 Fax : 0253 362 305


Nr.vizitatori

Free Hit Counter
Free Hit Counter